« ett bättre du

den hälsosamma bloggen

Vaccinera dig mot influensa

Att drabbas av influensa är inte kul och det kan vara värt att satsa på influensa vaccin i Uppsala. Influensa orsakas av virus. Det är även mycket smittsamt. Det sprids via luften. Särskilt om en smittad hostar eller nuser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig!

Det finns vissa riskgrupper som man rekommenderar att de ska ta detta vaccin. Det gäller om: 

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 12.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.

Om du bor med en person som har kraftigt nedsatt immunförsvar, du bör också vaccinera dig!

Vaccinet är allra främst för de i riskgrupper, men du kan ta det även om du inte är det. Dock kan det vara så att du får vänta lite längre, då riskgrupperna går först. 

Vaccinera dig varje år

En vaccination ger dig skydd i cirka ett års tid. Därför är detta något som ska göras varje år. Du får betala din vaccination själv. Du som är anställd kan fråga om arbetsgivaren kan betala för vaccinationen.

Ett bra ställe i Uppsala att vaccinera dig på, det är via Resecentrum vaccinationer. 

8 Feb 2023