« ett bättre du

den hälsosamma bloggen

Bli ett bättre du med mindfulness

Mindfulness är något som kan hjälpa oss att släppa taget om allt man tänker på och allt som finns omkring oss som gäller dåtid eller framtid. Det kan göra att man fokuserar på nuet och då kunna uppleva ett ökat lugn i både kropp och sinne. Det är inte fel att utföra mindfulnessmeditation eftersom att det kan göra att du förändrar hela din livssyn så väl som att det kan göra att du förbättrar din relation till både dig själv och till omvärlden.

Är mindfulness för alla?

Mindfulness kan vara bra för många. Det kan göra att man blir av med oro, ångest, nedstämdhet och så vidare. Dock är det enligt denna artikel i SvD inte bra om du är en skör person. Det är en kraftfull metod, som ibland används lite för lättvindigt. Det är bra att se till att om man ska utföra detta att lära sig det av någon som kan, som kanske är instruktör inom mindfulness. Det eftersom att det krävs ändå en del av den som gör det. Meditation och introspektion kan för vissa vara svåra att hantera. Då är det bra med ett stöd.

Det här är mindfulness

Mindfulness betyder närvaro i nuet och ökad medvetenhet om tankar och känslor. Man kan väcka upp tankar så som vad händer i min kropp och vad gör jag just nu. Här i väst har mindfulness blivit ett samlingsnamn för en medvetenhet och för ett antal buddhistiska tekniker som har med andning, meditation, sinnesnärvaro och kroppskännedom att göra.

10 Mar 2019