« ett bättre du

den hälsosamma bloggen

Efter en olycka

Trafikolyckor är vanliga men varierar i allvarlighetsgrad. Vissa trafikolyckor lämnar dödsoffer bakom sig - den mörka, tragiska sortens trafikolycka, medan andra bara lämnar bucklor på fordon - den "tursamma" sortens trafikolycka. Allt som bara lämnar hål i materiella saker är världsliga problem, hur mycket det än kanske "svider". När det ställs mot kroppsliga eller psykiska skador så blir kontrasten skarp, hälsan är det viktigaste vi har!

Juridiskt ombud utan kostnad

När man råkar ut för en trafikolycka så har man rätt till ett kostnadsfritt juridiskt ombud. Denne utreder huruvida man har rätt till ersättnings från försäkringsbolagen för skador, men även för så kallad sveda och värk. Detta innebär att du alltid får juridisk hjälp efter en olycka - och du slipper betala för den. Det är som det ska vara. Det enda du behöver är tillgång till trafikförsäkring.

Vad betyder sveda och värk?

Sveda och värk innefattar det psykiska och/eller fysiska lidande som anses vara av övergående sort, och som uppkommer efter och på grund av en trafikolycka som man varit med om. Den eventuella ersättningen för sveda och värk betalas bara ut under sjuktiden.

Det är inte helt lätt att bli på det klara med vad för sorts smärtor och känslor som inkluderas i begreppet sveda och värk, men såväl fysiska som psykiska besvär inkluderas i viss mån. Man kan få ersättning på grund av psykiska besvär, men bara om de uppkommit på grund av medicinsk åkomma - och detta måste bevisas kliniskt. Man kan inte få ersättning på grund av t.ex. sorg efter att man kanske har förlorat någon närstående i olyckan - inte inom kategorin  sveda och värk i alla fall.

30 Sep 2021