« ett bättre du

den hälsosamma bloggen

Filosofiska ställningstaganden

Allt är val man gör. Jag är fundamentalt troende på det konceptet. Alla människor ställs inför olika filosofiska frågor genom livet och för vissa är de filosofiska ställningstagande svårare att fatta än för andra. Det är en lång, bred och djup diskussion egentligen, men i grund och botten tror jag att vi alla kan komma fram till att alla har vi våra val och de har vi själv det yttersta ansvaret för. Sedan har vi förstås väldigt olika utgångspunkter, men det är en annan fråga. Livet är inte rättvist, men det går inte att göra något åt det för universum är inte uppbyggd med moralisk rättvisa som parameter.

Glaset är halvfullt

Nu pladdrar jag kanske lite... Varför jag sitter och funderar på sånt här idag är för att jag just idag fick besked om ersättning vid medicinsk invaliditet efter den bilolycka jag var med om förra året. Min medicinska invaliditet, som det så tjusigt heter, består av en axelskada. Jag får ut cirka 40 000 kronor i ersättning från försäkringsbolaget, men hade jag inte fått hjälp av Folkets Ombud hade jag nog inte insett att jag kunde få ut en sådan ersättning över huvud taget.

Jag hade tur i oturen får man säga. Jag skadades, men överlevde och får fortsätta leva även om axeln kanske aldrig blir helt och hållet återställd. Jag hade kunnat tänka tvärtom, grubbla över varför just jag skulle drabbas av en sabbad axel medan jag fortfarande är ung och vigör. Det är ett filosofiskt ställningstagande, antar jag, i det lilla om inte annat.

1 Sep 2020