« ett bättre du

den hälsosamma bloggen

Ibland mår barn bättre av att bo i ett familjehem

Att bo i familjehem, det är något som kan vara ett måste för ett barn eller en ungdom. Det finns många orsaker till att ett barn bor i ett familjehem. Det kan vara att barnets föräldrar har egna stora problem. Det kan även beror på att barnet eller tonåringen har egna svårigheter och problem, kanske med en diagnos, eller att de använt droger, umgåtts i kriminella kretsar och så vidare. 

På grund av föräldrar

En stor andel av barn som bor på familjehem gör det på grund av att en eller båda föräldrarna har ett missbruksproblem. Det kan vara droger eller alkohol. Då är det bästa för barnet, att ha en annan plats att bo på. En annan orsak kan vara att föräldern har en allvarlig psykisk sjukdom. När ett barn placeras i familjehem är huvudregeln att både barn och föräldrar ska få ett stöd och hjälp så att barnet kan flytta hem till igen.

På grund av sig själv som barn eller tonåring

En annan orsak till att ett barn eller en tonåring måste bo i ett familjehem är att de själva har någon form av problem. Det kan vara att de nyttjar droger, hamnat i fel kretsar, eller att de har en diagnos som gör att föräldrarna inte har orken och styrkan. 

De som ansvarar för familjehem är socialtjänsten. Det finns lagar och bestämmelser kring detta. Den som vill veta mer om detta kan höra med socialtjänsten i den stad man bor i. 

 

 

3 Jan 2019