« ett bättre du

den hälsosamma bloggen

Testa dig för corona

Är det så att du känner att du vill ta ett corona test? Det är fullt möjligt att boka in ett coronatest Göteborg. Det via Expresscare. Det innebär att du kan testa dig för att se så att du är helt frisk, ifall du kanske tänkt resa utomlands eller annat. Det finns två tester du kan boka. Det som de erbjuder är Covid-19 provtagning med PCR-test alternativt Antigentest. Är det så att du får negativt test, så utfärdar de även ett reseintyg som signeras av en specialistläkare. Det så att du ska kunna åka på din resa utomlands utan problem. Det är ju så just nu, att för de flesta resor utanför Sverige så krävs det ett intyg att visa upp att man har ett negativt test. 

Snabba svar på coronatest

Idag när man ska resa så är det oftast som så att att man bör visa upp ett negativt coronatest och det ska göra kort tid innan avfärd. Gör du ditt coronatest i Göteborg via Expresscare får du svar samma dag eller dagen därpå. Dessutom då ett intyg som visar att du är negativ och det är vad provsvaret visar. Det kan vara skönt att göra detta test även om du inte ska resa, för att se så att du är frisk inför något du tänkt göra eller inför att du ska möta någon. Så kan du känna dig säker på att du inte bär på en smitta.

14 Jun 2021